Valenciaga Catering

Valenciaga Catering

O F I C I N A S
Estamos en Lugar de A Brea, 14 – A Estrada (Pontevedra)

H O R A R I O
De luns a venres 
08:00 a 14:00
16:00 a 18:00

T E L É F O N O   E   W H A T S A P P
722 324 389

E N D E R E Z O   E L E C T R Ó N I C O
info@grupovalenciaga.com

S Í G U E N O S   N A S   N O S A S   
R E D E S   S O C I A I S

¿Q U E R E S   M Á I S
I N F O R M A C I Ó N ?

Escríbenos a través do seguinte formulario…

Somos Valenciaga, Somos Catering

V I S Í T A N O S   T A M É N   E N :

© 2 0 2 1 . G R U P O V A L E N C I A G A

💬 ¿Falamos?